Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Naam ondernemer: Lampenwelt GmbH

Vestigingsadres:
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Germany

Telefoonnummer:

+32 (0) 2 - 588 1 488
(Ma t/m Do 09-18 uur
Vr 09-17 uur)

Faxnummer: +49 (0) 66 42 - 406 99 20
E-mailadres: service@lampen24.be

Geregistreerd bij het Duitse Handelsregister onder nummer: Amtsgericht Gießen HRB 8407
VAT No. according to § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 815 559 897
WEEE Reg. No.: DE 63952051

Artikel 2 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Professionele Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Koper: de partij die een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper, waaronder zowel de Consument als Professionele Klant wordt verstaan;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – die de Koper of de Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Verkoper: Lampenwelt GmbH, met maatschappelijke zetel te Duitsland, D-36110 Schlitz, Seelbüde 13;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Verkoper en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en de Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 • Website: www.lampen24.be

Artikel 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Verkoper aan u als Koper (Professionele Klant of Consument).
 2. Wij leveren in alle landen zoals op onze verzendkostenpagina is aangegeven. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we uw bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan u als Consument steeds de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.

Artikel 4 – AANBOD EN BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Wij zijn niet gebonden door kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
 3. De bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail.
 4. U hebt als Koper de mogelijkheid om een account aan te maken op de Website, teneinde het bestelproces te vergemakkelijken. Via deze account heeft u als Koper inzage in uw persoonsgegevens, bestellingen en bestelgegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt conform onze Privacy Policy.
 5. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien kan u ofwel kiezen om in te loggen via uw account en op die manier uw bestelling te plaatsen, ofwel geeft u zelf uw contactgegevens en facturatiegegevens door. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina te zien, waarna u onze algemene voorwaarden dient te aanvaarden en uw betaling te bevestigen door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief. U ontvangt van ons een orderbevestiging op het e-mailadres dat u hebt opgegeven dat de bestelgegevens en contractvoorwaarden bevat. Uw bestelling wordt met behulp van onze transportpartner naar u toe verzonden.

Artikel 5 – HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

 1. Als u als Consument goederen of diensten bij ons koopt, heeft u gedurende 60 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat u de goederen niet wenst te houden. U kan de bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen.

  Binnen de 14 kalenderdagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben of u hebt aangegeven dat u wil afzien van de overeenkomst, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u hebt betaald.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Verkoper mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Verkoper. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij u komen afhalen en zullen u hiervoor geen kosten worden aangerekend. U dient ons te contacteren om een afspraak te maken hieromtrent.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. Tijdens de eerste 60 dagen na de levering verwachten we bovendien dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 6. U kan uw retourpakket retourneren via het postkantoor of een ‘Pickup Parcelshop’. Deze ophaal- en wegbreng-punten bevinden zich meestal in winkels, postkantoren of tankstations. Deze shops nemen uw pakket aan en zorgen ervoor dat het geretourneerd wordt. Op de website van onze transportpartner vindt u uw dichtstbijzijnde Pickup Parcelshop.
 7. Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan u het formulier invullen dat als Bijlage I bij deze algemene voorwaarden is gevoegd en mailen aan service@lampen24.be of per post opsturen naar het volgende adres:

  Lampenwelt GmbH

  Seelbüde 13

  D-36110 Schlitz

  Duitsland

  Wij sturen u per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping.

 8. De Consument kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht in de gevallen bedoel in artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht.
 9. Als Professionele Klant hebt u geenszins een herroepingsrecht. Als Professionele Klant heeft niet het recht om de bestelling te annuleren, tenzij dit anders wordt afgesproken.

Artikel 6 – DE PRIJS

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Ten aanzien van Consumenten zijn onze prijzen inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

  Ten aanzien van Professionele Klanten zijn onze prijzen exclusief BTW, mits een geldig BTW nummer wordt aangegeven in het bestelproces. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de Professionele Klant.
 3. Als de bestelling een waarde bedraagt van minder dan € 15,- zijn wij gerechtigd een vergoeding door te rekenen van €3,-. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.
 4. Artikel 7 – BETALING

  1. Wij kunnen enkel betaling aanvaarden via volgende betaalmogelijkheden:
  2. - Vooraf het factuurbedrag overmaken. De Koper ontvangt de betaalgegevens direct na de bestelling;

   - Via credit card (Master Card, American Express, VISA Card). De creditcardgegevens (zoals kaartnummer en geldigheidsdatum) worden niet door de Verkoper opgeslagen maar worden direct door een SSL-encryptie aan de dienstverlener doorgegeven. De afschrijving van het bedrag geschiedt om technische redenen onmiddellijk na het afronden van uw bestelling. In dat geval zal de bestelling slechts definitief zijn van zodra wij de goedkeuring van de uitgever van de kaart ontvangen hebben.

   - PayPal/PayPal Express. De Koper kan inloggen met zijn PayPal-accountgegevens en de betaling versturen. Indien de Koper PayPal Express gebruikt, neemt de Verkoper de adresgegevens over die zijn ingevoerd in het systeem van PayPal. Verdere informatie over PayPal verkrijgt de Koper tijdens het bestelproces.

   - Via Bancontact (Mister Cash). Bij het betalen kan de Koper aangeven bij welke bank hij bankiert. Daarna wordt de Koper doorgeleid naar het gedeelte internetbankieren van zijn bank.

  3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.
  4. Indien de Koper het volledige verschuldigde bedrag vooruitbetaalt als hierboven omschreven, ontvangt de Koper een betalingskorting van 2%. De in dit artikellid genoemde kortingen gelden niet voor verzendkosten, BTW of overige belastingen. Dit geldt ook voor Professionele Klanten indien direct via de webwinkel wordt besteld.

   Indien er meerdere kortingen worden gegeven door de Verkoper, wordt eerst de bestelkorting van de bruto bestelwaarde van de Producten afgetrokken van het bedrag. Daarna worden de betalingskortingen als bedoeld in het voorgaande artikellid afgetrokken van het bedrag.

  5. De Koper dient onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.
  6. In geval de Verkoper een betalingstermijn toestaat aan de Professionele Klant, dient betaling te worden voldaan binnen de 14 dagen na factuurdatum, in de overeengekomen valuta.

   Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Koper in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling.

   Bij wanbetaling op vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend van af het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, het geheel van schulden opvorderbaar worden.

  Artikel 8 – LEVERING EN UITVOERING

  1. De Verkoper verstuurt direct na het verzenden van de Producten een mededeling aan de Koper over de verzendstatus van de Producten.
  2. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van door de Koper bestelde producten.
  3. Voor specifieke informatie over de leveringstermijn verwijzen wij naar de productpagina’s op de Website. Wij streven ernaar om producten die zich op het moment van het afronden van de bestelling door de Koper in het magazijn van de Verkoper bevinden, binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling – en indien overeengekomen, vooruitbetaling van het bepaalde bedrag – aan de Koper te verzenden. Wij informeren u in de bestellingsbevestiging over de verwachte levertermijn.

   Indien wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan u als Consument kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij de Consument uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding terug.
  4. Ten aanzien van Professionele Klanten zijn alle door de Verkoper genoemde (leverings-)termijnen louter indicatief en vrijblijvend. Zij gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Als Professionele Klant kan u dan ook nooit kosteloos afzien van uw bestelling, zelfs niet in geval van vertraging in de levering of daaruit voorvloeiende gevolgschade.
  5. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt. In geval van betaling via PayPal Express is dit het adres dat de Koper heeft aangeduid als leveringsadres in zijn PayPal Express-account.
  6. Indien u meerdere producten heeft besteld en de levertijd van de producten uiteen loopt, zijn wij gerechtigd om de producten in één levering te versturen. Alleen als er aanzienlijke verschillen zijn met betrekking tot de levertermijnen, zullen wij de producten in delen afleveren. In dit geval zal u geen aanvullende verzendkosten hoeven te betalen. Indien de prijs van de producten nog niet door de Koper is voldaan, dan zijn wij gerechtigd om betaling te verlangen van het deel van de producten dat is afgeleverd.
  7. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van de producten in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt het pakket naar een Pickup Parcelshop (ophaalpunt) in de buurt gebracht, waar het pakket vervolgens door u opgehaald kan worden. Onze transportpartner laat in dit geval een bericht achter met de informatie waar u uw pakket op uw wacht.
  8. Postbusadressen worden niet aanvaard.
  9. De Verkoper is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

   - de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;

   - niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;

   - de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.

  10. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de bestelde producten berust bij de Verkoper tot op het moment van ontvangst van de goederen, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Echter, ingeval de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de goederen terugstuurt, draagt de Consument het risico van de verzending.
  11. Indien levering van bestelde producten onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij u hierover informeren. In geval van vooruitbetaling van de aankoopprijs van dat product, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen aan de Koper terugbetalen. De Verkoper is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade.
  12. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van de Verkoper blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Koper werden ontvangen.
  13. Indien de uitgever van de krediet-of debatkaart van de Koper weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt door de Verkoper.

  Artikel 9 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

  1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen de Koper natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
  2. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbron vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de Koper heeft besteld, moet de Koper dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 kalenderdagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst. De melding dient een duidelijke en volledige omschrijving te bevatten van waar het defect uit bestaat.
  3. Bovendien hanteren wij voor Consumenten wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

   Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u als Consument de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u als Consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

   Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij de Verkoper het tegendeel kan bewijzen aan de Consument. Na 6 maanden zal u als Consument zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

  4. Raadplaag voor aanvullende garanties van de producent de informatie op de desbetreffende productpagina.

  Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

 5. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  - Gebreken in de producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde;

  - Gebreken, van welke aard ook, aan door de Verkoper geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;

  - Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 6. In geval van aansprakelijkheid van de Verkoper, zal de enige verplichting van de Verkoper erin bestaan om, naar haar keuze, ofwel de niet-conforme producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme producten (maar niet van de hele bestelling) aan de Koper te vergoeden.
 7. In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht, de totale aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Koper beperkt tot de prijs van de producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de Koper. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

Artikel 11 – OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. De Koper mag geen tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 • We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via e-mail: service@lampen24.be of per post op het volgende adres:

  Lampenwelt GmbH

  Seelbüde 13

  D-36110 Schlitz

  Duitsland

  We doen er alles aan om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

  Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u om bij het indienen van een klacht duidelijk te omschrijven wat het probleem is en (indien van toepassing) een kopie van de bestelgegevens, het bestelnummer, het klantnummer en eventuele andere relevante gegevens met de klacht mee te sturen.

 • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze Kopers met woonplaats of maatschappelijke zetel in België, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van geschillen met Consumenten te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via dezelink.
 • Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u als Consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link.
 • Artikel 15 – VARIA

  1. De algemene voorwaarden van de Koper, hoe deze algemene voorwaarden ook mogen heten en welke vorm zij ook mogen hebben, zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de Koper en Verkoper, tenzij schriftelijk door de Verkoper is erkend dat dit wel het geval is.
  2. De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de gehele algemene voorwaarden nietig zijn. Indien er sprake is van een nietige clausule, dan zullen de Koper en de Verkoper in overleg treden om een rechtsgeldige bepaling daarvoor in de plaats te stellen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze clausule behouden blijft.
  3. Naast deze algemene voorwaarden hanteert de Verkoper een Privacy Policy, waarin wordt toegelicht op welke wijze de persoonsgegevens van de Koper door de Verkoper worden gebruikt en verwerkt.
  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  Modelformulier voor herroeping
  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  - Aan:

  Lampenwelt GmbH
  Seelbüde 13 
  36110 Schlitz 
  Duitsland

  Telefoon: +32 (0) 2 - 588 1 488 
  E-mail: service@lampen24.be

  - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*

  - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  - [Naam consumenten(en)]

  - [Adres consument(en)]

  - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

  • Keuze uit 30.000 lampen
  • Gratis verzending vanaf € 50
  • Gratis retourneren
  • 60 dagen bedenktijd
  +32 (0) 2 - 588 1 488 Service

  Ma t/m Do 09-18 uur
  Vr 09-17 uur

  Ontvang € 10 korting

  Meld u aan voor onze nieuwsbrief

  € 10 Voucher

  Bij een minimale uitgave van € 75. Niet geldig in combinatie met andere acties.