Nog maar

11% vanaf €109 & 14% vanaf €179

Hot Deals: tot -65% op indoor & outdoor

Advies voor het weggooien en terugname

Elektrische en elektronische apparatuur bevat schadelijke stoffen die de gezondheid en ons milieu in gevaar kunnen brengen, maar ook waardevolle hulpbronnen die met je medewerking kunnen worden gerecycleerd. Daarom moet AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) aan het einde van de levensduur gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval worden ingezameld en mag het niet bij het gewone huishoudelijk afval worden gedeponeerd. Dit wordt aangegeven door het afgebeelde symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, die op elektrische apparaten afgebeeld zijn.

 

Jouw verplichting om oude elektrische apparatuur terug in te leveren

Volgens de wet op elektrische en elektronische apparatuur (Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende AEEA) is iedere consument wettelijk verplicht oude elektrische apparatuur, waaronder lichtbronnen, lampen en ventilatoren (met uitzondering van gloeilampen), op professionele en milieuvriendelijke wijze af te voeren en in te leveren bij een erkend inzamel- of inleverpunt. AEEA wordt daar gratis aanvaard en op milieuvriendelijke en grondstofbesparende wijze gerecycleerd. De inzamel- en inleverpunten geven de AEEA aan gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven, die eerst nagaan of de apparatuur kan worden opgeknapt en hergebruikt. Als hergebruik niet mogelijk is, worden de verontreinigende stoffen uit de apparaten verwijderd en worden waardevolle hulpbronnen gerecycleerd.

Hoe gebruikte lichtbronnen juist weggooienHoe gebruikte lichtbronnen juist weggooien

Dit mag je niet in het huishoudelijk afval weggooien:

 • Lampen en verlichting
 • Compacte fluorescentielampen met of zonder voorschakelapparaat (spaarlampen)
 • Fluorescentielampen (TL-buizen)
 • Ontladingslampen (incl. metaaldamplampen)
 • LED-lampen
 • Batterijen en accu’s

Gemakkelijk te verwijderen lichtbronnen moeten afzonderlijk worden verwijderd en weggegooid voordat het oude apparaat wordt ingeleverd. Hetzelfde geldt voor gemakkelijk te verwijderen gebruikte batterijen en gebruikte oplaadbare batterijen. Meer gedetailleerde informatie over de verwijdering van batterijen vind je hier.

Gloeilampen en halogeenlampen mogen bij het huishoudelijk afval. Als je niet zeker weet om welk type lamp het gaat, lever deze dan in bij een geschikt inzamelpunt of maak gebruik van onze terugnamemogelijkheden. De inzamel- en recyclagepunten vind je ook op Recupel.

 

Juiste omgang met kapotte spaarlampen

Spaarlampen bevatten kleine hoeveelheden kwik, maar deze liggen ruim onder de wettelijke grenswaarden en vormen dus geen gevaar voor de gezondheid. Niettemin moeten enkele voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen voor het geval een spaarlamp stuk gaat:

 • Neem de scherven voorzichtig op met een vochtige doek.
 • Verpak de scherven luchtdicht in een plastic zak of een blikje.
 • Breng ze naar het verzamelpunt voor vervuilende stoffen.
 • Vermijd huidcontact en ventileer de ruimte gedurende 20 tot 30 minuten.
 • Gebruik geen stofzuiger om de scherven op te rapen.

Omgang met persoonsgegevens bij de verwijdering van oude apparatuur

Elke consument is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonsgegevens van weg te gooien apparatuur.